Friday, 17 January 2014

COMANGGO: Hak Asasi Manusia Vs Hak Allah..Mengenai polimik isu Comanggo aku ingin ketengahkan 5 perkara yang bertentangan antara Hak Allah dan Hak Asasi Manusia :

  1. Manusia adalah hak mutlak Allah SWT tetapi dalam doktrin Hak Asasi Manusia menyatakan bahawa setiap manusia adalah hak mutlak dirinya.
  2. Setiap manusia terikat dengan batasan syariat Allah SWT tetapi dalam pegangan Hak Asasi Manusia jelas menyatakan manusia adalah bebas dengan hak dirinya masing-masing.
  3. Allah melarang manusia melakukan perbuatan mengikut hawa nafsunya seperti melakukan aktiviti gay, lesbian dan zina. Dalam Hak Asasi Manusia, dengan jelas menyatakan manusia bebas untuk melayan hak hawa nafsu dan keinginan fitrahnya. Justeru aktiviti gay, lesbian dan zina secara redha adalah hak bagi setiap individu itu sendiri.
  4. Agama yang diredhai Allah supaya manusia menganutinya adalah agama Islam. Namun dalam Hak Asasi Manusia mereka menganggap semua agama adalah sama sahaja dan tidak ada yang lebih antara satu sama lain.
  5. Wanita Islam wajib menutup auratnya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Tetapi atas prinsip Hak Asasi Manusia wanita semuanya bebas berpakaian mengikut keinginan dan kehendaknya kerana itu adalah hak mereka.

No comments:

Post a comment